Czy pszczoły mają co zbierać w mieście?

delimiter image

Czy miód miejski jest bezpieczny?

Miasto to tylko teoretycznie niesprzyjające pszczołom środowisko. Wbrew pozorom, badania z 2015 roku wykazują, że Katowice są trzecim najbardziej zielonym miastem w Polsce, po Sopocie i Zielonej Górze. Posiadają aż 47% terenów zielonych, gdzie 13% samego śródmieścia stanowią parki, skwery i zieleńce. Wiosną 2016 roku w mieście tym zasadzono 220 tys. kwiatów, 1450 drzew i 8500 krzewów. Pszczoła latając w efektywnej odległości do 3 km od ula, jest więc w stanie “obsłużyć” teren do Spodka po Park Śląski. Równocześnie rośliny rosnące w miastach potrzebują owadów zapylających, które jest w stanie zapewnić właśnie pszczelarstwo miejskie.

Smog, pył i spaliny nie mogą konkurować z alpejską łąką, jednak owady doskonale przystosowały się do tych warunków, a badania naukowe dowodzą, że szkodliwe pierwiastki nie przedostają się do produktów pszczelich, z których korzystamy.

Miasta zapewniają dużą bioróżnorodność dzięki specyficznemu mikroklimatowi. Wiele zwierząt potrafiło dostosować swoje zachowania do życie w tym właśnie środowisku. Ptaki drapieżne, nietoperze, szczury, czy wróble doskonale czują się na terenach miejskich. To samo dotyczy pszczół. Metale ciężkie, pył, zatrucia pokarmowe – wszystko to wielokrotnie było przedmiotem badań Polskiego Zakładu Higieny, uniwersytetów i ośrodków badawczych na całym Świecie. Wszelkie analizy nie wykazały znacznych odchyleń od normy, czy też znacznych różnic w stosunku do pszczół i miodu badanych na terenach wiejskich.

 

Miód miejski jest całkowicie bezpieczny, a do tego potrafi zaskakiwać swoim bardzo różnorodnym składem. Podstawowe miody zbierane w Polsce to wielokwiatowy, rzepakowy, akacjowy, lipowy, gryczany, faceliowy, nawłociowy i spadziowy. W miastach występuje bardzo różnorodna roślinność, która powoduje, że pszczoły zbierają często dość egzotyczne nektary. Często tylko w miastach występują całe aleje niespotykanych miododajnych drzew i krzewów. Do tego hodujemy na balkonach i w przydomowych ogródkach zioła, lawendę i egzotyczne kwiaty. Miody miejskie są towarem mocno limitowanym. Nie można go zebrać w ilościach kilku ton w ciągu roku, co możliwe jest przy pasiekach wiejskich. Wprawdzie rodziny pszczele wytwarzają więcej pokarmu niż poza miastem, jednak pszczelich rodzin jest znacznie mniej na kilometr kwadratowy terenu.

Czystość wspomnianych produktów pszczelich była wielokrotnie przedmiotem badań w wielu stolicach europejskich. Dowiedziono, że pszczoły posiadają niebywale czuły węch, który wykrywa jakiekolwiek zanieczyszczenia i chroni owady przed zebraniem skażonego pokarmu. Dodatkowo zebrany nektar zostaje przefiltrowany w organizmie pszczoły, a szkodliwe pierwiastki zostają wchłonięte do jej organizmu. Powoduje to, że gromadzone zapasy pokarmu są w 100% bezpieczne i czyste.

 

Najdokładniejsze badania jakości miodu prowadził Deutsche Bank, który w roku 2016 zaintalował na swoim dachu w Warszawie pasiekę miejską. Odnośnie przeprowadzonych badań wypowiedział się Maciej Bartoń ze Stowarzyszenia Polska Ekologia, kierujący laboratorium UO-Technologia: Miód z pasieki na dachu hotelu Regent oraz z pasieki Deutsche Banku przebadałem bardzo dokładnie w różnych kierunkach, również pod kątem obecności metali ciężkich czy pestycydów. Mogę wszystkich uspokoić, że jest on bardzo czysty.

Sam pszczelarz Marek Barzyk, obsługujący pasieki w hotelu Regent i banku, był tym zaskoczony: Gdy zobaczyłem wyniki tych badań, byłem początkowo zaskoczony, bo spodziewałem się wyższych niż zwykle w miodach stężeń np. ołowiu czy rtęci. Tak jednak nie było.

W ramach ciekawostki, pan Marek Barzyk przytoczył  rozmowę z pracownikiem laboratorium Instytutu Pszczelarstwa w Puławach, który badał warszawski miód: Nie chcieli nam uwierzyć, że to miód z Polski, bo zawartość pyłków roślin była charakterystyczna dla miodów z Rumunii. Dzięki zapylaniu w warszawskim ogrodzie botanicznym miały wyższe niż zwykle w Polsce poziomy pyłków, np. kasztanowców jadalnych oraz lip.

 

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami na stronach:

Pszczelarium

Deutsche Bank

Puls Biznesu